Потребителски вход

Регистрация

За да можете да използвате раздела “Домашни и офис помощнички” на detegledachki.com в пълната му функционалност, трябва да сте регистриран потребител.

Регистрацията като помощничка е безплатна и Ви дава възможност да се включите в нашата база данни, както и да четете обяви за работа, публикувани от търсещи помощничка.

Регистрацията като търсещ помощничка Ви дава право да се свързвате с помощничките от нашата база данни, както и да публикувате обяви за наемане на помощничка.